Nieuwsbrief

.

Contactgegevens

Adres
Mondzorg Lamoraal
Lamoraalweg 86
1934CB, Egmond a/d Hoef
Contact
Telefoon: 072 506 15 18
E-mail: info@mondzorglamoraal.nl

Openingstijden:

  • maandag:08:15 - 21:00
  • dinsdag:08:15 - 19:00
  • woensdag:08:15 - 19:00
  • donderdag:08:15 - 17:00
  • vrijdag:08:15 - 17:00
  • zaterdag:Gesloten
  • zondag:Gesloten

Telefonische openingstijden:

Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.15-10.15 uur, 10.45-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur.

Onze huisregels

Welkom in onze praktijk

Wij doen ons uiterste best om u naar volle tevredenheid te behandelen en uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen, leggen wij u graag onze werkwijze en onze huisregels uit. Wij vragen u deze pagina aandachtig door te lezen.

Binnenkomst

Bij binnenkomst graag melden aan de balie of aanmeldscherm indien aanwezig.

1e consult

Graag bij een eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Bij het eerste consult verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen. Hiervoor moet ook een gezondheidsvragenlijst worden ingevuld. Deze vragenlijst zal tijdens elke bezoek gecontroleerd worden en zo nodig aangepast.

Om een goede mondzorg te garanderen, adviseren wij om tweemaal per jaar voor controle te komen bij de tandarts. Kinderen vanaf 2 jaar zien wij graag voor de controle.

Facturering

Onze facturering loopt via Infomedics. Inhoudelijke vragen over de rekening kunt u stellen aan uw behandelaar. Voor betaalregelingen en andere vragen kunt u terecht op de website www.infomedics.nl

Afspraak maken en niet nakomen van uw afspraak

Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij met behandelingen op afspraak.

Een afspraak maken kan eenvoudig bij onze baliemedewerkers. Onze baliemedewerkers denken graag met u mee om een afspraak in te plannen.

Wij verzoeken op tijd te komen voor uw afspraak. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven.

Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, kan de voor u gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u op uw afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op uw begrip.

Let op
Bij het maken van een afspraak krijgt u van ons een bevestiging van de afspraak op uw email adres en een herinneringsmail 1 dag voordat u de afspraak heeft.
Als u een hotmail of gmail account heeft dan zou het kunnen zijn dat de mail in uw spam terechtkomt.
U kunt op de computer instellen dat u de mail van ons voortaan in postvak in wilt.
Ook zou het kunnen zijn dat er een keer een storing is en dat de mail niet aan komt. Dit gebeurt gelukkig zelden.

Spoedgevallen en/of pijnklachten

Als zich een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingsuren van onze praktijk voordoet, kunnen wij u in de meeste gevallen dezelfde dag

helpen. Dringend verzoeken wij u in dit geval ’s ochtends direct bij opening van de praktijk te bellen.

Indien u later op de dag belt is de gewenste zorg op dezelfde dag minder goed te realiseren.

Bij behandeling van spoedgevallen en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw specifieke wensen en

voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Doorgeven van wijzigingen

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van relevante gegevens zoals woonadres, e-mailadres, (aanvullende) zorgverzekering en telefoonnummer.

Vanzelfsprekend is het van belang de tandarts tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in gezondheid en medicatie.

Indien u gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts dient u dit verzoek per mail in te dienen.

Toegang

De toegang tot de praktijk is voor patiënten en begeleiders beperkt tot het patiëntgedeelte. Het zich doelloos ophouden in de praktijk is niet toegestaan. Bij overtreding van de huisregels wordt u door onze medewerkers verzocht de praktijk te verlaten.

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon op ‘stil’ of ‘uit’ te zetten tijdens uw afspraak bij de tandarts of mondhygiëniste.

Gebruik van onze patiënten toilet

Na het gebruik van het patiënten toilet wilt u dan controleren of u alles netjes achterlaat?

Gedrag

Wij dulden geen ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie en leiden tot onmiddellijke uitschrijving in onze praktijk.

Schone mond

Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden te poetsen.

Veiligheid

Aanwijzingen van medewerkers van de praktijk dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Diefstal, beschadiging en verlies

We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en diefstal van eigendommen.

Gevonden voorwerpen

Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de balie.

Drugs, wapens, en (gestolen)goederen

Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei vorm van drugs of (gestolen) goederen is niet toegestaan. Het op zak hebben van messen en andere wapens is ten strengste verboden.

Roken

De praktijk is een rookvrij gebouw. In diverse ruimtes zijn rookmelders geplaatst en deze zullen afgaan indien er gerookt wordt. Wanneer het alarm afgaat zullen de kosten worden verhaald op de veroorzaker. Roken buiten de praktijk is alleen toegestaan op een ruime afstand van de entrée.

Consumpties

Consumpties mogen niet mee de behandelruimtes in vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.

Afval

Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken.

Huisdieren

Huisdieren (met uitzondering van blindengeleidehonden) zijn niet toegestaan vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw behandelaar. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw behandelaar genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie of opmerking. dan horen wij dat graag. Wij staan u graag te woord.