Tarieven

Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw zorgvezekeraar afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener kunnen andere tarieven gelden.

Op basis van een aantal criteria kan per prestatie van deze standaardprijslijst afgeweken worden. Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs kunnen betreffen de zorgzwaarte (‘Z’) of betreffen andere redenen (‘A’). Zie hierboven en klik op ‘afgeweken’ en u kunt zien welke criteria voor eventueel afwijkende tarieven gehanteerd kunnen worden.

I.v.m. de huidige ‘onrust’ op de ’tandartstarievenmarkt’ is de geldigheid van onze tarievenlijst zo beperkt gehouden. We kunnen dan eventueel, indien nodig snel reageren op een veranderende situatie.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.